ODBORNÉ SYMPOZIUM GREEN WAY DAY 2019

Dátum: 6.10.2019

Aktuality

Každoroční odborné sympozium GREEN WAY DAY se letos uskutečnilo na Zlíchově. Sešli se odborníci z oblasti vzduchotechniky a topenáři. Společnost ATREA, jako jeden z předních tuzemských výrobců větracích systémů s rekuperací, se účastnila aktivně, a to v podobě několika přednášek vedených Ing. Zdeňkem Zikánem.