ATREA s.r.o. www.atrea.sk

Dátum: 3.5.2017
Autor: Ing. Martin Bažant

Aktuality


V druhé části se zaměříme na chlazení

Článek navazuje na první část publikovanou dne 14.3.2017

Chlazení

Pro stanovení správné potřeby chladu je nutné mít výpočet od energetického specialisty. Výkon, který daný objekt potřebuje pro chlazení, je dán zejména odporem obvodových konstrukcí, podílem prosklení na fasádě a řešením zastínění. Tepelné zisky se u standardního pasivního domu o ploše 125 m2 s dobře provedenou obálkou pohybují 3–4 kW. Po úplném zastínění venkovními žaluziemi (nejefektivnější omezení zisků do vnitřního prostoru) se sníží bilance na 20–30 % původní hodnoty.

Během léta se uvnitř objektu (skleníkový efekt) akumuluje teplo procházející prosklením a navíc je posílen prostupem tepla přes obvodové stěny. Pokud nedojde během dne k většímu snížení venkovní teploty, která by byla schopná vnitřní bilanci snížit (např. během noci), dostává se dobře zaizolovaný dům do paradoxu, kdy v zimním období dům neztrácí energii, ale je přehříván v letních měsících.

Pro vzduchotechnické jednotky jsme vybrali tři nejobvyklejší způsoby řešení chlazení, které se používají:

  1. Větrací jednotka s potrubním chladičem
  2. Větrací jednotka s cirkulací DUPLEX R5, včetně integrovaného chladiče
  3. Větrací jednotka s chlazením pomocí zemního vzduchového registru


1. Chlazení větrací jednotkou s rekuperací tepla a externím potrubním chladičem

Pokud budeme chladit pomocí standardních větracích jednotek s rekuperací tepla (bez využití cirkulace), pak při obvyklém výkonu větrání (rodinného domu 290 m3/h) bude max. chladící výkon dosažitelný větrací jednotkou (citelná složka)
Q = V . ρ . c . Δt = (290/3600)*1,2* 1010*(26 - 16) = 0,98 kW.

Chlazení větrací jednotkou s rekuperací tepla a externím potrubním chladičem

2. Chlazení větrací jednotkou s rekuperací tepla a cirkulací vzduchu s integrovaným chladičem

Větrací jednotka s rekuperací tepla DUPLEX R_5 má cirkulační větev již obsaženou v konstrukci jednotky a je schopná na základě prostorové teploty sama určit kdy začít prostor chladit.
Pokud budeme chladit jednotkou DUPLEX RK5, která má cirkulační výkonu až 1200 m3/h (externí statický tlak jednotky 300 Pa), bude chladící výkon jednotkou (citelná složka)
Q = V . ρ . c . Δt = (1200/3600)*1,2* 1010*(26 - 16) = 4,00 kW.

Chlazení větrací jednotkou s rekuperací tepla a cirkulací vzduchu s integrovaným chladičem

VÝHODY:

3. Chlazení zemním registrem

Tento způsob byl používán jako jeden z prvních řešení chlazení i u větracích jednotek. V současnosti se ale již od tohoto způsobu ustupuje.

Hlavními důvody jsou:

Chlazení zemním registrem

ZÁVĚR:

Jednoznačně vychází systém s cirkulací vzduchu jednotkami DUPLEX R_5 jako efektivnější a úspornější.

Podmínkou správné funkčnosti systému chlazení je zpracovaná projektová dokumentace, která již při návrhu systému počítá s požadavkem na chlazení. Potřebné množství vzduchu pro vytápění je o 20 % až 30 % nižší než pro chlazení. To znamená při návrhu nutné větší množství distribučních prvku atd.

© ATREA s. r. o. 1998-2022