22.10.2004 Modernizace VZT systému a instalace nové kuchyňské technologie v odlišném časovém horizontu. Jak postupovat?

autor:
Ještě před volbou koncepce nového VZT systému je nutné vypracovat závazný návrh kuchyňské technologie, který obsahuje typy a parametry spotřebičů a jejich umístění. Na základě těchto údajů je možno pokračovat na projektové dokumentaci. Nastává však situace, že určitou dobu bude nový VZT systém provozován s původní kuchyňskou technologií. Ideálním řešením je použití Větracího a osvětlovacího stropu SKV. Výrazně se snižuje nebezpečí dodatečných víceprací na úpravu nového VZT systému po instalaci kuchyňské technologie .

22.10.2004 Jak postupovat při návrhu VZT systému v případě, že je daný provoz předimenzován kuchyňskou technologií?

autor:
Velmi často se stává, že celková plocha kuchyňského provozu je velmi malá oproti ploše a kapacitě strávníků v restauracích a jídelnách. Kuchyňský provoz je doslova naplněn spotřebiči různých typů (sporáky, fritézy, varné kotle, konvektomaty apod.). Ve výpočtu celkového odsávaného množství odpadního vzduchu pak docházíme k velmi vysokým hodnotám a hlavně k vysoké hodnotě hodinové výměny vzduchu. Moderní systémy větrání kuchyňských provozů dokáží pracovat až se 40-ti násobnou výměnou vzduchu, vyšší hodnoty zásadně nedoporučujeme. Pokud tato skutečnost nastane, je velmi důležité prověřit s provozovatelem a technologem koeficient současnosti provozu, možnost zvětšení plochy kuchyně a v neposlední řadě nutnost instalování všech navržených spotřebičů (úprava návrhu kuchyňské technologie).

15.05.2004 Jak určit množství vzduchu pro větrání kuchyně?

autor:
Při určení množství vzduchu se vychází ze spotřebičů instalovaných v kuchyni. Podle produkce tepla, vlhkosti a současnosti provozu se pak vypočítá množství odsávaného vzduchu z kuchyně. Kuchyně se navrhují jako rovnotlaké, množství přívodního vzduchu by mělo být shodné jako odsávané množství tak, aby nedocházelo k nekontrolovanému nasávání vzduchu z přilehlých prostorů ani nebyl vzduch do těchto prostor přetlačován.

Bližší informace naleznete v podkladu vypocet_vetrani_kuchyni_2004_05.pdf